طراحی ارزان قالب وردپرس : به علت شروع کار رسمی تیم طراحی سهراب وردپرس و جـلـب رضـایـت شــمـا مـشـتـریـان عـزیـز , ما تصمیم به طـراحـی قالب وردپرس  تـنـهـا با مبغ  ۱۵۰هـزار تـومـان  گـرفـتـیـم !

بله درست شنیدید طراحی قالب اختصاصی وردپرس فقط با ۱۵۰ هزار تومان !

حال به سراغ ویژگی های طراحی ارزان قالب وردپرس توسط سهراب وردپرس می رویم :