با این افزونه شما میتوانید اسلایدر حرفه ای در صفحه اصلی سایت خود و حتی نوشته ها و برگه ها داشته باشید

کافیست مثل شکل زیر تنظیم گردد و شرکد اسلایدر را در جای دلخواه قرار دهید

در صورتی که ابزارک های شما به صفحه اصلی مجلات نتظیم است پیشنهاد میکنیم در ابزارک ها روی نام اسلایدر کلیک کنید و برای صفحه اصلی نتظیم کنید

دانلود