با سلام امروز با شما هستیم با درج کد سرچ در قالب بلاگفا

همانطور که میدانید بعضی از قالب های بلاگفا جستجوی مطالب را ندارند و شما کافیست کد را در محل دلخواه قالب خود قرار دهید


<div>
<div class="sider"  id="moz">
<div class="sidetop" id="moz2"><h3 class="link3">جستجو</h3></div>
<div class="sidebody">
<FORM method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" >
<INPUT   name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" style="display:none ">
<INPUT  class="buts" type="submit" value=" "? >
<input type="text" name="q" size="21" class="boxs" size=20>
</FORM>
</div>
</div>
</div>

سایت اصلی